Strona główna >> pl.Niepodległości >> pl.Niepodległości nr 098
Top
Katalog Architektury Regionu Nowotomyskiego

Epokowym wydaje się jednak rok 1879. Miasto postanowiło wybudować na Nowy Rynku ratusz za kwotę 58 540 tys. marek, który dzięki swojemu wolnostojącego usytuowaniu, jak i również a może i przede wszystkim ciekawej formie architektonicznej podoba się oglądającym, a któremu można przypisać cechy monumentalnej budowli. W tym samym budynku znajdują się ,wynajmowane dotąd , lokale magistratu jak i również jest urzędujący w tym roku dwóch sędziów podległych Królewskiemu Urzędowi Sądowemu, a nie jak do tej pory, podlegających Sądowi Okręgowemu w Grodzisku Wielkopolskim [Grätz], odbywające się w naszym miasteczku tylko tzw. dni sądowe.
W jednej z parterowych części budynku umieszczone zostały oddział wojsk królewskie z dowództwa powiatu, którego to jednak funkcjonowanie 1 stycznia 1868 roku zostało na nowo urządzone
z "Krótkiej kroniki miasta Nowy Tomyśl - okolicznościowa broszura wydanej z okazji stulecja powstania miasta zebrana przez Th.[odore] Stroedicke - przełożony czcigodnej szkoły męskiej" patrz tłumacznie

2009