Strona główna >> pl.Niepodległości >> pl.Niepodległości nr 098
Top
Katalog Architektury Regionu Nowotomyskiego

Epokowym wydaje się jednak rok 1879. Miasto postanowiło wybudować na Nowy Rynku ratusz za kwotę 58 540 tys. marek, który dzięki swojemu wolnostojącego usytuowaniu, jak i również a może i przede wszystkim ciekawej formie architektonicznej podoba się oglądającym, a któremu można przypisać cechy monumentalnej budowli. W tym samym budynku znajdują się ,wynajmowane dotąd , lokale magistratu jak i również jest urzędujący w tym roku dwóch sędziów podległych Królewskiemu Urzędowi Sądowemu, a nie jak do tej pory, podlegających Sądowi Okręgowemu w Grodzisku Wielkopolskim [Grätz], odbywające się w naszym miasteczku tylko tzw. dni sądowe.
W jednej z parterowych części budynku umieszczone zostały oddział wojsk królewskie z dowództwa powiatu, którego to jednak funkcjonowanie 1 stycznia 1868 roku zostało na nowo urządzone
z "Krótkiej kroniki miasta Nowy Tomyśl - okolicznościowa broszura wydanej z okazji stulecja powstania miasta zebrana przez Th.[odore] Stroedicke - przełożony czcigodnej szkoły męskiej" patrz tłumacznie

mapa098.gifmapa001-002 mapa003 mapa004 mapa005-006 mapa007 mapa008 mapa008a mapa009 mapa010 mapa011 mapa012 mapa013 mapa014 mapa015 mapa016 mapa017 mapa018 mapa019 mapa020 mapa021 mapa022 mapa023 mapa024 mapa025 mapa026 mapa027 mapa028 mapa029 mapa030 mapa095 mapa096 mapa097 mapa098 mapa099 mapa000 Mapa Ewidencyjna

2009