Strona główna >> ul.Piłsudskiego Południe >> ul.Piłsudskiego Kościół nr 033
Top
Katalog Architektury Regionu Nowotomyskiego

Do roku 1896 w Nowym Tomyślu nie było kościoła katolickiego, dlatego nieliczni katolicy uczęszczali, przeważnie pieszo, do kościoła w odległym o dziewięć kilometrów Wytomyślu. ks. prob. Mykiera z Wyto-myśla już w 1870 roku podjął starania o pozwolenie na budowę kaplicy katolickiej w Nowym Tomyślu. Udało się to dzięki miej-scowemu notariusza Wojciechowi Barteckiemu i procesie przeprowadzonym w Berlinie udało się uzyskać pozwolenie na budowę kaplicy filialnej parafii Wytomyśl. Działkę budowlana pod budowę kaplicy ofiarowało małżeństwo Walentyny i Walentego Kupczy-ków (Akt darowizny nieruchomości z dnia 6 czerwca 1891 roku). Wzniesiona kaplica nie posiadała wieży i pełniła równocześnie rolę kaplicy cmentarnej. Dnia 3 marca 1896 roku dokonano konsekracji kaplicy. Służbę duszpasterską pełnili wikariusze z Wytomyśla z rezydencją przy kaplicy publicznej w Nowym Tomyślu.
Po uzyskaniu niepodległości i na skutek zmian narodowościowych, zwiększyła się liczba katolików co spowodowało, iż parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu została wydzielo-na z obszaru parafii Wytomyśl i Zbąszyń 1 kwietnia 1924 roku i erygowana jako samodzielna parafia rzymskokatolicka dekretem arcybiskupim z dnia 24 czerwca 1925 roku. Pierwszym proboszczem został patriotyczny organizator ks. prob. Stanisław Kuliszak.
W 1925 Kościół został powiększony według projektu Michała Preislera o przęsło frontowe i wieżę oraz pokryty łupkiem o przęsło frontowe i wieżę.
Na podstawie XX-lecie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca pana Jezusowego w Nowym Tomyślu” Zdzisława Kościańskiego

Opis

nr 001: 04-08-2005
nr 002: 26-05-2005
nr 003: 26-05-2005
nr 004: 26-05-2005
nr 005: 22-07-2008
nr 006:
nr 007:
nr 008:
nr 009: 22-07-2008
nr 010:
nr 011:
nr 012: 26-05-2005
nr 013: 26-05-2005
nr 014: 26-05-2005
nr 015:
nr 017:
Akt darowizny działkę budowlana pod budowę kaplicy przez małżeństwo Walentyny i Walentego Kupczyków (Akt darowizny nieruchomości z dnia 6 czerwca 1891 roku)
nr 018 i 019
Rysunki działek budowlanych
nr 020 do 027
Zbiory Biblioteki

2009