Top
Katalog Architektury Regionu Nowotomyskiego

  Oddajemy do użytku internetowy katalog architektury regionalnej, pt. Katalog Architektury Regionu Nowotomyskiego. Strona ta jest w trakcie realizacji i chwilowo dotyczy samego miasta Nowego Tomyśla. Rozpoczęliśmy od udokumentowania i skatalogowania budynków znajdujących się w centrum tego miasta. Sukcesywnie będziemy rozszerzać katalog na boczne ulice. W planie jest też umieszczenie na stronie katalogu architektury wiejskiej dotyczącego okolicznych wsi.
  Udokumentowane zostały przede wszystkim budynki pochodzące sprzed 1945 roku. Autorzy strony zamierzają do każdego z obiektów dołączyć wszystkie im dostępne, a dotyczące danego obiektu, materiały i informacje. Mają to być dane zarówno dotyczące samej architektury, jak też dziejów budynku i jego mieszkańców. Liczymy na współpracę obecnych i byłych mieszkańców Nowego Tomyśla, którzy mogą pomóc nam uzupełniać stronę zarówno w sferze opisowej jak też ikonograficznej. Więcej o projekcie...

Ulica
Opis

nr 001 do nr 008>
zdjęcia lotnicze (lata 90-te XX w.), zbiory U.M. w N.T.
nr 009
zdjęcie lotnicze , zbiory Biblioteka N.T.
nr 010 do 014
zdjęcia lotnicze (lata 90-te XX w.), zbiory Biblioteka N.T.

nr 015
Zdjęcie pochodzi z "Krótkiej kroniki miasta Nowy Tomyśl - okolicznościowa broszura wydanej z okazji stulecja powstania miasta zebrana przez Th.[odore] Stroedicke - przełożony czcigodnej szkoły męskiej" patrz tłumacznie
nr 016 do 020
zbiory Biblioteka N.T.
nr 021 do 022
Pocztówki ze zbiorów Wojciecha Szkudlarskiego
nr 023
Pocztówki ze zbiorów Wojciecha Szkudlarskiego - Foto Enderich ok.1938

nr 024
widok na ulicę Tysiąclecia, zdjęcie wykonane z podnośnika , zbiory Biblioteka N.T. , zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 025
widok na rozjazd na ulice: Tysiąclecia i Piłsudskiego, zdjęcie wykonane z podnośnika , zbiory Biblioteka N.T., zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 026
widok na ulicę Tysiąclecia, zdjęcie wykonane z dachu budynku przy placu Niepodległości , zbiory Biblioteka N.T. , zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 027 i 028
widok na ulicę Tysiąclecia, zdjęcie wykonane z dachu budynku przy placu Niepodległości , zbiory Biblioteka N.T. budynek na drugim planie, po lewej stronie spłonął w latach 90-tych XX w. , zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 029
widok na wielorodzine budynki mieszkalne tzw "bloki chifoskie",w tle zakłady przemysłowe": Chifa" i "Promag" , zbiory Biblioteka N.T. zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 030 i 031:
widok na ul. Jana Pawła II , w tle budynek Policji , wtedy Milicji Obywatelskiej , zbiory Biblioteka N.T. , zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 033 i 034
widok na budynek nowotomyskiej biblioteki, zdjęcie wykonane z dachu budynku przy ul. Piłsudskiego , zbiory Biblioteka N.T. zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 035
widok na ogródki działkowe,w tle zakład przemysłowy tzw. "narzędziownia" , zbiory Biblioteka N.T., zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985
nr 036
widok na ulice 3 Stycznia, zbiory Biblioteka N.T., zdjęcie wykonane przez Janusza Nowackiego 11-07-1985

2009